PL | DE | EN

OPIS I OSZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski na podstawie art. 945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

w dniu 29 marca 2024r. o godz. 10:00
pod adresem: 66-400 Gorzów Wlkp. przy ul. Wisławy Szymborskiej 1,

 

zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej pod w/w adresem, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą GW1G/00136108/3.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią  zajętych, aby przed ukończeniem  opisu  zgłosiły swoje prawa.


                                           
Komornik Sądowy

OPIS I OSZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI - ZNIESIONE Z UWAGI NA ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski na podstawie art. 945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

w dniu 25 marca 2024r. o godz. 10:00
pod adresem: 66-400 Gorzów Wlkp. przy ul. Żeromskiego nr 3A,

 

zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej pod w/w adresem, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą GW1G/00029147/5.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią  zajętych, aby przed ukończeniem  opisu  zgłosiły swoje prawa.


                                           
Komornik Sądowy

OPIS I OSZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski na podstawie art. 945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

w dniu 18 grudnia 2023r. o godz. 10:00
pod adresem: 66-433 Lubiszyn, Wysoka, działka gruntu nr 25/11 

 

zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej pod w/w adresem, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą GW1G/00052502/2.

 

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią  zajętych, aby przed ukończeniem  opisu  zgłosiły swoje prawa.

 


                                          
Komornik Sądowy

OPIS I OSZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski na podstawie art. 945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
 
w dniu 18 lipca 2023r. o godz. 10:00
pod adresem: 66-433 Lubiszyn, ul. Polna 10, Lubiszyn, 
 
zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej pod w/w adresem (udziału dłużnika w wysokości 1/2 części), dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą GW1G/00003509/3.
 
Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią  zajętych, aby przed ukończeniem  opisu  zgłosiły swoje prawa.
 
 
                                         
Komornik Sądowy

OPIS I OSZACOWANIE LOKALU MIESZKALNEGO

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO
 
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski na podstawie art. 945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
 
w dniu 18 lipca 2023r. o godz. 14:00 
pod adresem: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Teresy Marii Klimek 3A/7,
 
zostanie dokonany opis i oszacowanie ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, położonego pod w/w adresem, wpisanego w rejestrze  lokali   własnościowych:  Spółdzielnia Mieszkaniowa Dolinki w Gorzowie Wlkp. (Adres spółdzielni:  66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Okólna 25), dla którego nie jest prowadzona księga wieczysta.
 
Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią  zajętych, aby przed ukończeniem  opisu  zgłosiły swoje prawa.
 
                                           
Komornik Sądowy

OPIS I OSZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO
STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski na podstawie art. 945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:


w dniu 17 kwietnia 2023r. o godz. 9:00 
pod adresem: 66-400 Gorzów Wielkopolski, Pl. Jana Pawła II 78/8,


zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej pod w/w adresem, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GW1G/00083613/9.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią  zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.


Komornik Sądowy

OPIS I OSZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski na podstawie art. 945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

w dniu 20 kwietnia 2023r. o godz. 9:00
pod adresem: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Gnieźnieńska 12A,

 

zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej pod w/w adresem, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GW1G/00042211/2.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.Komornik Sądowy

OPIS I OSZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski na podstawie art. 945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

 w dniu 20 kwietnia 2023r. o godz. 10:00
 pod adresem: 66-446 Osiedle Poznańskie, ul. Klonowa 5,

 

zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej pod w/w adresem, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GW1G/00085060/1.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią  zajętych, aby przed ukończeniem  opisu  zgłosiły swoje prawa.

                                           
Komornik Sądowy

OPIS I OSZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI GOSPODARSTWO ROLNE

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski na podstawie art. 945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:


 

w dniu 20 kwietnia 2023r. o godz. 11:00
pod adresem: 66-446 Deszczno, Płonica 45A,


 

zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonych pod w/w adresem, dla których Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr GW1G/00023892/0 oraz GW1G/00062009/9.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią  zajętych, aby przed ukończeniem  opisu  zgłosiły swoje prawa.

 


                                           
Komornik Sądowy