PL | DE | EN

OPIS I OSZACOWANIE GARAŻU

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA GARAŻU

 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski na podstawie art. 945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 


w dniu 24 listopada 2022r. o godz. 14:00
w Witnicy przy ul. Traugutta, działka nr 285/27 - garaż jednostanowiskowy

 


zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości budynkowej położonej pod w/w adresem, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GW1G/00072839/9.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

 

 

Komornik Sądowy

Paweł Żurawski

OPIS I OSZACOWANIE LOKALU MIESZKALNEGO

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski na podstawie art. 945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 


w dniu 22 listopada 2022r. o godz. 10:00
w Gorzowie Wlkp. przy ul. Warszawskiej 88/3

 

 

zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości lokalowej o funkcji mieszkalnej położonej pod w/w adresem, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GW1G/00099922/3.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

 

 

Komornik Sądowy

Paweł Żurawski