PL | DE | EN

OPIS I OSZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski w sprawie egzekucyjnej, na podstawie art. 945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: 

 

w dniu 9 września 2021 r. o godz. 10:00 
pod adresem: 66-446 Deszczno, ul. Lubuska 107

 

zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej pod w/w adresem, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GW1G/00112044/2.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią  zajętych, aby przed ukończeniem  opisu  zgłosiły swoje prawa.


Komornik Sądowy

OPIS I OSZACOWANIE LOKALU MIESZKALNEGO

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski na podstawie art. 945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

w dniu 16 września 2021 r. o godz. 10:00
pod adresem: 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Fabryczna 63/2

 

zostanie dokonany opis i oszacowanie lokalu mieszkalnego położonego pod w/w adresem, dla którego Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GW1G/00062561/6.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

 


Komornik Sądowy

OPIS I OSZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski na podstawie art. 945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

w dniu 26 sierpnia 2021 r. o godz. 10:00
pod adresem: 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Gnieźnieńska 70

 

zostanie dokonany opis i oszacowanie lokalu mieszkalnego położonego pod w/w adresem, dla którego Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GW1G/00062561/6.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

 

Komornik Sądowy

OPIS I OSZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski na podstawie art. 945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

w dniu 3 sierpnia 2021 r. o godz. 10:00
pod adresem: 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Zagrodowa 1

 

zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości, położonej pod w/w adresem, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GW1G/00002042/4.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

 

Komornik Sądowy

OPIS I OSZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI - DZIAŁKI

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski na podstawie art. 945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

w dniu 15 lipca 2021r. o godz. 10:00
pod adresem: 66-446 Bolemin, obręb 0020
(działki gruntu o nr ewidencyjnym: 118, 127/2, 127/3, 140)

 

zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości, położonej pod w/w adresem, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW GW1G/00113249/6.


Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią  zajętych, aby przed ukończeniem  opisu  zgłosiły swoje prawa.


Komornik Sądowy

OPIS I OSZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI

OPIS I OSZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski na podstawie art. 945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

w dniu 15 czerwca 2021r. o godz. 10:00
pod adresem: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Kostrzyńska 39

 

zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej pod w/w adresem, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GW1G/00005372/7.

Komornik informuje, że egzekucja prowadzona jest z udziału w wielkości 13/16 w prawie własności w/w nieruchomości.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.


Komornik Sądowy

OPIS I OSZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI

OPIS I OSZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski na podstawie art. 945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

w dniu 22 czerwca 2021r. o godz. 10:00
pod adresem: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Zagrodowa 1

 

zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej pod w/w adresem, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GW1G/00002042/4.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.


Komornik Sądowy