PL | DE | EN

OPIS I OSZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI - OCZEKUJE NA WYZNACZENIE LICYTACJI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski podaje do publicznej wiadomości, że:


w dniu 4 września 2018r. o godz. 10:00
 w Gorzowie Wlkp., przy ul. Mazowieckiej 14/1

 

dokonany zostanie opis i oszacowanie nieruchomości położonej pod w/w adresem, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą GW1G/00018851/3.

 

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią  zajętych, aby przed ukończeniem  opisu  zgłosiły swoje prawa.

 

Komornik Sądowy

OPIS I OSZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI - OCZEKUJE NA WYZNACZENIE LICYTACJI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski podaje do publicznej wiadomości, że:


w dniu 24 listopada 2017r. o godz. 12:00
w Kłodawie, przy ul. Zacisze 7

 

dokonany zostanie opis i oszacowanie nieruchomości położonej pod w/w adresem, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą GW1G/00084443/3.

 

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią  zajętych, aby przed ukończeniem  opisu  zgłosiły swoje prawa.

 

Komornik Sądowy