PL | DE | EN

OPIS I OSZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI

OPIS I OSZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski na podstawie art. 945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

w dniu 15 czerwca 2021r. o godz. 10:00
pod adresem: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Kostrzyńska 39

 

zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej pod w/w adresem, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GW1G/00005372/7.

Komornik informuje, że egzekucja prowadzona jest z udziału w wielkości 13/16 w prawie własności w/w nieruchomości.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.


Komornik Sądowy

OPIS I OSZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI

OPIS I OSZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski na podstawie art. 945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

w dniu 22 czerwca 2021r. o godz. 10:00
pod adresem: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Zagrodowa 1

 

zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej pod w/w adresem, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GW1G/00002042/4.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.


Komornik Sądowy