PL | DE | EN

OPIS I OSZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI - LOKALU MIESZKALNEGO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski na podstawie art. 945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

w dniu 28 marca 2019r. o godz. 11:00
pod adresem: Gorzów Wlkp., Perłowa 11/6

 


zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej pod w/w adresem, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GW1G/00115051/5.
 

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią  zajętych, aby przed ukończeniem  opisu  zgłosiły swoje prawa.

 

Komornik Sądowy

OPIS I OSZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI - LOKALU MIESZKALNEGO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski na podstawie art. 945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

 

w dniu 19 marca 2019r. o godz. 12:00
pod adresem: Gorzów Wlkp., Aleja Konstytucji 3 Maja 30/14

 


zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości, położonej pod w/w adresem, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW GW1G/00095212/5.
 

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią  zajętych, aby przed ukończeniem  opisu  zgłosiły swoje prawa.


Komornik Sądowy

OPIS I OSZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI - LOKALU MIESZKALNEGO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski na podstawie przepisu art. 945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

 

w dniu 19 marca 2019 r. o godz. 11:00
pod adresem: Gorzów Wlkp., ul. Wyczółkowskiego 18/1

 

zostanie dokonana czynność opisu i oszacowania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego pod adresem: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Wyczółkowskiego 18/1, znajdującego się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Staszica" w Gorzowie Wlkp.  (adres spółdzielni: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Marcinkowskiego 90), dla którego Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1G/00125121/0.

 

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.


 Komornik Sądowy

OPIS I OSZACOWANIE NIRUCHOMOŚCI - LOKALU MIESZKALNEGO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski na podstawie art. 945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

 

w dniu 14 marca 2019r. o godz. 15:00
pod adresem: Gorzów Wlkp., ul. Widok 18/1

 


zostanie dokonany opis i oszacowanie ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego  położonego pod w/w adresem, wpisanego  w  rejestrze  lokali własnościowych Spółdzielni Mieszkaniowej "Dolinki", dla którego wg. oświadczenia spółdzielni nie jest prowadzona księga wieczysta.
 

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią  zajętych, aby przed ukończeniem  opisu  zgłosiły swoje prawa.


  
Komornik Sądowy

OPIS I OSZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI - LOKALU MIESZKALNEGO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski na podstawie art. 945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

 

w dniu 14 marca 2019r. o godz. 11:00
pod adresem: Sosny 7/8 gm. Witnica

 


zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej pod w/w adresem, dla której  Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW GW1G/00078547/7.

 

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią  zajętych, aby przed ukończeniem  opisu  zgłosiły swoje prawa.

    
Komornik Sądowy

OPIS I OSZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI - OCZEKUJE NA WYZNACZENIE LICYTACJI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski podaje do publicznej wiadomości, że:


w dniu 4 września 2018r. o godz. 10:00
 w Gorzowie Wlkp., przy ul. Mazowieckiej 14/1

 

dokonany zostanie opis i oszacowanie nieruchomości położonej pod w/w adresem, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą GW1G/00018851/3.

 

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią  zajętych, aby przed ukończeniem  opisu  zgłosiły swoje prawa.

 

Komornik Sądowy

OPIS I OSZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI - OCZEKUJE NA WYZNACZENIE LICYTACJI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski podaje do publicznej wiadomości, że:


w dniu 24 listopada 2017r. o godz. 12:00
w Kłodawie, przy ul. Zacisze 7

 

dokonany zostanie opis i oszacowanie nieruchomości położonej pod w/w adresem, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą GW1G/00084443/3.

 

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią  zajętych, aby przed ukończeniem  opisu  zgłosiły swoje prawa.

 

Komornik Sądowy